Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi İzmir'de yapılacak

HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensipleri katılımcılarla paylaşılacak.
 
Karma eğitimKarma Grup tarafından organize edilen HACCP Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları Eğitimi, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde İzmir'de yapılacak. Eğitimde; gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensipleri katılımcılarla paylaşılacak. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerin uzmanlarına bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak, HACCP sistemini kurmuş işletmelere ise kurmuş oldukları sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak amaçlanıyor. GFSI tarafından tanınan ve onaylanan standartlarda denetçi olarak çalışmak isteyen uzmanların HACCP Eğitimi’ne katılıp, sertifika alması gerekiyor. Eğitimde CODEX Alimentarius prensipleri baz alınmıştır.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
HACCP ve Tarihçesi
HACCP Terimleri ve Tanımları
HACCP Gıda Güvenliği Ekibi
Ön Gereklilik Programları
Ürün Tanımları
Ürünün Tasarlanan Kullanımının Belirlenmesi
Ürün Akış Diyagramlarının Oluşturulması
Ürün Akış Diyagramlarının Doğrulanması
Potansiyel Tehlikeler, Tehlike Analizinin Yapılması ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
Kritik Kontrol Noktalarının(KKN) Belirlenmesi
KKNler için Kritik Limitlerin Belirlenmesi
KKN’ler İçin İzleme Sistemleri Oluşturulması
Düzeltici Faaliyet Planlarının Oluşturulması
Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması
Dokümantasyon ve Kayıt Tutma
HACCP Planının Gözden Geçirilmesi
Grup Çalışması: Ürünlerin tanımlanması
Grup Çalışması: Akış şemalarının oluşturulması
Grup Çalışması: Tehlikelerin belirlenmesi
Grup Çalışması: Risk analizi
Grup Çalışması: HACCP planının oluşturulması
Grup Çalışması: Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
Sınav
 
KATILIMCI PROFİLİ: Gıda ve içecek üretim sektöründe gıda güvenliği yönetimi alanında halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan ilgili meslek sahipleri, HACCP konusunda temel bilgi almak, bilgilerini güncellemek ve uygulamalar yapmak isteyen gıda sektörü çalışanları ve yöneticileri, gıda üreticileri.
EĞİTİM TARİHİ: 30-31 Ocak 2018
EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 GÜN
EĞİTMEN: Baş Denetçi Serter YURDAKUL
İLETİŞİM:  0216 906 00 40

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz