Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Türkiye organik gıdada hızla büyüyecek bir piyasa

Türkiye, ambalajlı organik gıda ve içeceklerde (ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre) 97.9 milyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip bulunuyor. Bu değer, organik gıda ve içecekler kategorisinde küresel ölçekte gerçekleşen tüm satışların % 0.3’üne denk düşmekte.
 
Organik gıdaOrganik gıda üretimi ve ticaretinde ülkelerin mevcut durumlarını gösteren, ABD Tarım Bakanlığı’nın desteklediği Uluslararası Organik Ticaret Kaynak Rehberi’nde Türkiye’ye dair bilgiler de yer alıyor. Ambalajlı organik gıda ve içecek ürünü satışları bakımından “henüz bakir bir piyasa görünümü sergilediğine” vurgu yapılan Türkiye’nin 2015 - 2020 döneminde bu kategoride .9 yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacak güçlü bir büyüme göstereceği öngörüsüne yer veriliyor.
 
Türkiye’de organik gıda pazarı toplam satışları, ABD Tarım Bakanlığı tahminine göre, yıllık 119 milyon dolar dolayında seyretmekte… Rehberde Türkiye organik gıda ve içecek pazarıyla ilgili şu ilave bilgiler aktarılıyor: 
 
· Türkiye’de ambalajlı organik gıda ve içecek piyasasının toplam büyüklüğü 2015 yılı verilerine göre 97.9 milyon dolardır. Buna göre Türkiye, ticari değer (hacim) bakımından dünyanın en büyük 23’üncü pazarıdır. 
 
· Ülkede paketlenmiş organik gıda ve içeceklere yapılan kişi başı harcama 1.3 dolar seviyesindedir. Bu değerle Türkiye, dünya ülkeleri arasında kişi başı harcama yönünden yapılmış sıralamada 33’üncü sırada bulunmaktadır. 
 
· Organik paketlenmiş gıda ve içecek pazarında satışlar yönünden en büyük kuruluş, bu kategorideki toplam perakende satışların %26.2’sini gerçekleştiren Yaşar Holding’tir. Onu City Farm Organik Ürünler (.8) ve Hipp GmbH & Co Vertrieb KG (.7) takip etmektedir.
 
· Organik paketlenmiş gıda ve içecekler kategorisinde Türkiye’nin 2015 yılı toplamına ilişkin yıllık büyüme oranı beklentisi olarak aktarılıyor. Bu güçlü büyümenin yıllık %4 dolayında büyüme gösteren Batı Avrupa bölgesinin çok üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor. 
 
· Türkiye, organik paketlenmiş gıda ve içeceklerde (2015 yılı verilerine göre) 97.9 milyon doları bulan bir pazar büyüklüğüne sahiptir. Bu değer, söz konusu kategorideki küresel satışların % 0,3'üne denk düşüyor. 
 
Batı Avrupa bölgesinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Danimarka, Hollanda İsveç, İsviçre ve İspanya, hepsinin de halihazırda organik paketlenmiş gıda ve içecekler kategorisi satış değerleri bakımından Türkiye’yi geride bıraktıkları görülmektedir. Türkiye’nin 2015-2020 döneminde organik paketlenmiş gıda ve içecekler kategorisinde % 12,9 (yıllık bileşik büyüme) oranında güçlü bir büyüme yaşayacağı tahmin edilmektedir. 
 
KAYNAK: http://www.globalorganictrade.com/country/turkey
 
DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜYEN BİR SEKTÖR
Merkezi İsviçre’de bulunan, girişim ve projeleriyle dünya çapında adını duyuran Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FiBL), organik gıda sektörünü her geçen gün biraz daha çok çiftçinin katıldığı, giderek daha geniş topraklara ve büyüyen pazarlara yönelmekte olan bir alan olarak tanımlıyor. Enstitünün Almanya merkezli Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) ile birlikte derlediği verilere göre, dünya genelinde organik tarım alanları 57.8 milyon hektar genişliğe ulaştı. Küresel organik market büyüklüğü de 90 milyon doları buldu. 
 
Organik çiftçiliğin güncel durumuna ilişkin bilgiler sunan en son ve kapsamlı veri seti, “Organik Tarım Dünyası” başlığı altında 2018 Şubat’ında açıklandı. 2016 yıl sonu verilerine dayanan rapora göre, organik tarımda son dönem gözlenen olumlu gidişat devam ediyor. Organik ürünlere yönelik tüketici talebi artmaya devam ediyor, giderek daha fazla çiftçi bu alana yöneliyor, daha geniş alanlar organik sertifikalı tarım için kullanılıyor ve 178 ülke organik tarım faaliyetlerini rapor ediyor. 
 
Pazar araştırma şirketi Ecovia Intelligence’a göre ise, organik gıda piyasası 2016 yılında dünya genelinde 80 milyar Avro’yu aşan bir büyüklüğe ulaştı. ABD organik gıda ve içecek piyasası 38.9 milyar Avro’luk büyüklüğüyle dünya çapında önde gidiyor. Onu Almanya (9.5 milyar Avro), Fransa (6.7 milyar Avro), ve Çin (5.9 milyar Avro) takip ediyor. 2016 yılında bu kategoride öne çıkan pazarların çoğunda çift haneli büyüme oranları kaydedilmeye devam etti.  Sözgelimi Fransız organik gıda piyasası %22 büyüdü. Organik gıda ve içeceklere en yüksek kişi başı harcama (274 Avro) İsviçre’de yapıldı. Toplam gıda pazarı içinde organik marketin sahip olduğu en büyük pay ise (%9.7) Danimarka’da kayda girdi.  
 
2016 yılında dünya genelinde organik tarımla uğraşan 2,7 milyon organik üretici rapor edildi. Organik üretim yapan en yüksek sayıda çiftçiye sahip ülke Hindistan  (835 bin 200 üreticiyle)… Uganda 210 bin 352 üreticiyle ikinci, Meksika 210 bin üreticiyle üçüncü sırada bulunuyor. 
 
ORGANİK TARIM ARAZİLERİ BÜYÜYOR
2016 yıl sonu verilerine göre, dünya genelinde organik olarak ekilip biçilen toprakların genişliği 57,8 milyon hektarlık bir toplama ulaştı.  Bu, 2015 yılındaki toplam genişliğin üzerine 7,5 milyon hektarlık bir ilave anlamına geliyor ve şimdiye dek kaydedilen en büyük yıllık artışı temsil ediyor... En geniş organik tarım alanları (27.2 milyon hektar) Avustralya’da; onu Arjantin (3 milyon hektar) ve Çin (2.3 milyon hektar) takip ediyor. Bölgesel ölçekte bakıldığında, küresel organik tarım alanlarının yaklaşık yarısı (27.3 milyon hektarı) Okyanusya’da bulunuyor. Avrupa toplam alanın %23’üne (13.5 milyon hektar), Latin Amerika ise ’sine (7.1 milyon hektar) sahip bulunuyor. Toplam tarım alanları içerisinde organik tarım alana payı en yüksek ülkeler sıralamasında Lihtenştayn yüzde 37.7’lik bir oranla başı çekiyor. Fransız Polinezyası (yüzde 31.3) ve Samoa (yüzde 22.4)’lük oranlarla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. On beş ülkede “tüm tarım arazilerinin yüzde 10 ve üzerindeki” kısımlarının organik tarıma ayrılmış olması da yeni bir rekor olarak kayıtlara giriyor. 
 
Derleyen: Aydın Arıcıoğlu

Yorumlar

Hiçbir yorum bulunamadı


Yeni yorum yaz