Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
2012 beklentilerimizin fazlasıyla gerçekleştiği bir yıl oldu

2012 yılında gıda ve içecek sektöründe; ihracatta artışın, ithalatta %6 artışın, büyümede %6 artışın ve kapasite kullanım oranının da %74 olacağı tahmin edilmişti. 2012 yılının şu ana kadar elde edilen sonuçlar bu beklentilerimizin fazlasıyla gerçekleşeceğini göstermektedir. Nitekim aşağıdaki rakamlar bu beklentilerimizin fazlasıyla karşılandığını belirtiyor.

semsi_kopuz1.jpg

Üretim endeksi 3. çeyrekte gıda sanayinde 121,7, içecek sanayinde 153,2, genel sanayi üretiminde ise128,5 olarak gerçekleşti. Görüldüğü üzere gıda sanayi, genel sanayiye göre düşük olmakla birlikte, içecek sanayinde ise daha yüksek olmuştur. Konuya ciro açısından baktığımızda ise, 3. çeyrekte gıda sanayinde 252,6, içecek sanayinde 237,5, genel sanayi üretiminde ise endeks 223,0 olmuştur. Görüldüğü üzere gıda ve içecek sanayinde ciro endeksi daha yüksek oldu. Bu da gıda ve içecek sanayinin ciro bakımından daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu durum gıda ve içecek sanayinin Abraham H. Maslow’un (1908-1970) “İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi” ne göre, insan davranışlarını yönlendiren baş etken olmasıdır. Üst üste beş basamak halinde sıralanan insan ihtiyaçlarının en çok insanı güdüleyeni fizyolojik bir ihtiyaç olan beslenme ihtiyacıdır” denmektedir. Gıda sektörünün ürettiği ürünler temel ihtiyaç maddesi olmaları dolayısıyla insanların devamlı tüketmesi gereken maddelerdir. Bu sebeple de krizlere en geç girmekte ve krizden de en erken çıkmaktadırlar. Son dönemde yapılan araştırmalar ve açıklamalar, gıda güvenliği ve güvenli gıdaya erişim konusunda dünyada yaşanan sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Artış eğilimini devam ettiren dünya gıda fiyatları ise madalyonun diğer yüzünü oluşturuyor. Bunların bir sonucu olarak açlık, ne yazık ki halen tehdit olmaya devam ediyor.

Kapasite kullanma oranlarına baktığımızda ise, 2012 Kasım ayında imalat sanayinde KKO’nın %74 olduğu, gıda sanayinde %75,9, içecek sanayinde %66,1 görülmektedir. Bu da bize gıda sanayinde kapasite kullanma oranının hem geçen aya hem de geçen yıl aralık ayına göre arttığını göstermektedir. İmalat sanayi ise hem geçen aya hem de geçen yıla göre düşüş gösterdi.

İhracat rakamlarına baktığımızda ise geçen yıl ekim ayına göre 7 milyar 179 milyon dolar olan ihracatımız, bu sene aynı dönemde 7 milyar 746 milyon dolar olmuştur. Bu da dünyada daralmaya karşılık Türk gıda ve içecek sanayinin ihracatını %8 artırabildiğini gösteriyor. İthalat rakamlarına bakıldığında ise, geçen yıl ekim ayına göre 4 milyar 121 milyon dolar olan ithalatımız, bu sene aynı dönemde 4 milyar 205 milyon dolar olmuştur. Görüldüğü üzere ithalatımız %2 seviyesinde artarak hemen hemen geçen seneye göre aynı miktarda olduğunu göstermektedir.

2013 yılında gıda ve içecek sektörünün ihracatında , ithalatında %5, büyümesinde de %6’lık artışın gerçekleşmesini bekliyoruz. Sektörde kapasite kullanma oranının ise %75 olacağı tahmin ediliyor.