Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS

Et Ürünleri Bilimsel

Üretimden tüketime et ve et ürünlerinde izlenebilirlikProf. Dr. Gürhan Çiftçioğlu

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı


Et ve et ürünlerinde biyokoruyucuların kullanımıGünümüzde et ve et ürünlerine yönelik tüketici talebi üründe doğal katkı maddelerinin kullanımı, yüksek besleyici değer ve mikrobiyolojik güvenirlik     doğal lezzet ve görünüm gibi özellikleri kapsamaktadır.


Gıdaların muhafazasında iyonize ışınların kullanımıGıda ışınlama gıdaların belirli dozlarda iyonize edici ışınlara maruz bırakılması şeklinde uygulanan bir muhafaza yöntemidir.


Et ürünlerinde tuz kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarProf. Dr. Halil Vural

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü