Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS

Su Ürünleri Bilimsel

Gıdalarda ve su ürünlerinde atımlı ışık ve elektrolize okside su uygulamalarıSamime ÖZTURAN  ve Nuray ERKAN

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

İstanbul Universitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, İşleme Teknolojisi ABD. nurerkan@istanbul.edu.tr