Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Fiyat baskılayıcı ithalat et üretimini olumsuz etkiledi

Dr. Ahmet Yücesan
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı 
 
Kırmızı et görseliKırmızı et sektörümüz için 2020 yılında ham madde temininde sıkıntılı bir dönem bekliyoruz. 2019 yılında ülke genelinde enflasyon korkusuyla yapılan fiyat baskılayıcı ithalat maalesef iç piyasadaki yerli üretimi oldukça baskılamıştır. Bu haliyle hayvancılığın olumsuz sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha net gözlemliyeceğiz. 2023 yılı için her şeye rağmen kırmızı et üretiminde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaşayan insanların tüketimine yakın bir seviyeye çıkmasını hedeflemekteyiz. Bu konuyla ilgili özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üretimi teşvik edici destek ve teşvikleri 2020 yılında da uygulamaya koyulmuştur. Ayrıca, ülke genelinde İPARD destekli tarımsal yatırımlar ilgili bakanlığın takibiyle devam etmektedir. Bunun yanında, bu sektörde faaliyet gösteren gerçek kişi ve kurumlar da kapasite artırımı için ya da yüksek teknolojiye sahip olmak için kendi imkanlarıyla yatırımlar yapmaktadır.
 
Ülkelerin gelişmesiyle o ülkelerde yaşayan insanların kırmızı ete talebi doğru orantılı artmaktadır.Endüstriyel gelişmeyle toplumlarda ev dışı tüketimler artış göstermektedir. Bu kapsamda en fazla kullanılan gıda maddesi ise kırmızı ettir. Bu açıdan baktığımızda önümüzdeki yıllar kırmızı et tüketimi mevcut durumumuza göre farklı olacaktır. Kurumumuz çatısı altında  sanayici olarak faaliyette bulunan iş adamlarımızın her zaman tedirgin oldukları husus döviz hareketliliğidir. Son bir yildan beri oluşan dövizdeki hareketlilik, devletin müdahalesiyle kısmen stabil duruma getirilmiş oldu. Aynı şekilde 2020 için de kanaatimiz bu yönde olup, döviz için enflasyonun paralelinde bir artış beklemekteyiz.