Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Jokey ve WWF'den iş birliği: Döngüsel ekonominin plastik ambalaj üretiminde geliştirilmesi

“Atmak yerine yeniden kullanın, yakmak yerine geri dönüştürün” mottosuyla hareket eden Jokey Grubu ve WWF Almanya, plastik ambalajlar için işleyen bir döngüsel ekonomiyi birlikte teşvik etmek istiyor. 
 
* Bu haber Gıda Teknolojisi Dergisi'nin Kasım - Aralık Sayısında yayımlanmıştır. 
Jokey Ambalaj - WWF
Yeniden kullanıma ve yüksek kaliteli geri dönüşüm üretimine olanak tanıyan kapalı döngü plastik akışını sağlamak amacıyla bu iş birliğine başlayan Jokey Grubu, dünyanın önde gelen plastik ambalaj üreticileri arasında yer alıyor. Şirket bu ortaklıkla, çevresel ayak izini en aza indirmeye, sürdürülebilirliği işin tüm alanlarına entegre etmeye ve değer zinciri boyunca etkili yaklaşımlar geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor. 
 
Jokey Grubu CEO’su Jens Stadter, “Jokey’de düşüncelerimiz ve eylemlerimiz on yıllardır sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Ancak sürekli gelişmek zorundayız. İklim değişikliğinin dramatik sonuçlarının ışığında, imkanlarımız dahilindeki taahhüdümüzü Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine odaklanan bir dönüşüme yönlendireceğiz. Bu bağlamda, hammadde kaynaklarımızın kullanımı da eylem planımızın odak noktasıdır. 2025 yılına kadar ham maddelerimizin yüzde 30’unu sıfır olmayan döngüsel kaynaklardan edinmeyi ve de sürekli olarak tam döngüsel bir ekonomi hedefini ilerletmek istiyoruz. Plastiği yüksek kaliteli bir şekilde dolaşımda tutarak sektörümüzde öncü olmayı istiyoruz” dedi.
 
Jokey’in Eko Konsepti, sürdürülebilirliğe bütünsel bir yaklaşımı temsil etmekte ve de tüm Jokey Grubu’nda uygulanmaktadır” ifadeleriyle açıklıyor. WWF Almanya Pazarlar ve Şirketler Genel Müdürü Dr. Martin Bethke ise şunları söyledi: “Plastik ambalajdaki döngüsellikten hâlâ çok uzağız. Almanya’daki tüm plastik ambalajların yaklaşık yarısı geri dönüştürülmek yerine yakılıyor. Jokey’in güçlü bir ortak olarak bizimle birlikte doğrusal bir ambalaj üretiminden, işleyen bir döngüsel ambalaj ekonomisine geçişi sağlamak istemesinden çok memnunuz. Şu çok açıktır ki mutlaka ekonominin ekolojik dönüşümü için harekete geçmeliyiz. Bunun sürdürülebilir yönetimi eylemlerinin merkezinde tutan firmalarla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Paris iklim hedeflerine ulaşmak için ambalajda dönüşüm de gerekli. Bu, en son ambalaj araştırmamız sonucunda da net şekilde belirtilmişti.”
 
Sera gazı emisyonlarını iddialı bir şekilde azaltmayı hedefliyor
WWF, vizyon ve misyonu boyunca sürdürülebilirliği şirketin tüm alanlarına entegre etmede Jokey Grubu’nu destekliyor. Şirket ayrıca Paris iklim hedeflerine uygun olarak Bilime Dayalı Hedef Girişimi (SBTi) tarafından belirtildiği gibi 1,5 derecelik bir iklim hedefi belirlemek için WWF ile birlikte çalışacak ve sera gazı emisyonlarını iddialı bir şekilde azaltmak için bilime dayalı bir yol belirleyecek. Buna, şirket genelinde maksimum enerji ve kaynak verimliliğine sürekli aktif odaklanılması eşlik edecek. Tedarik zincirlerine ve değer yaratma süreçlerine daha fazla önem verilerek, hammadde içeriklerinin ve sosyal-ekolojik etkileri açısından mümkün olan en yüksek düzeyde şeffaflık sağlanacak. 
 
WWF ile ortaklıklarının ilk olarak 2025 yılına kadar devam edeceğini söyleyen Jokey Grubu Türkiye Ortadoğu ve Afrika Satış Direktörü Emre Altınel, “Jokey Grubu bu doğrultuda, istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu. Altınel sözlerine şöyle devam etti: “Firmamız, bir sürdürülebilirlik stratejisi olarak kapsamlı “Eko Konsepti” üzerine inşa edilmiş ve geri dönüşüm hammaddelerini piyasaya daha sağlam bir şekilde yerleştirmek için yıllardır “Gri Yeni Yeşildir” kampanyasını sürdürmektedir. Plastikler için daha fazla döngüsel ekonomi elde etmek için WWF ile “yüksek kaliteli, gıda sınıfı geri dönüşümlü veya yenilikçi yeniden kullanılabilir modeller için kapalı döngü” gibi, yol gösterici projeleri tasarlamak ve uygulamak istemekteyiz.”
 
WWF ne yapıyor?
Dünya Çapında Doğa Fonu (WWF), dünyanın en büyük ve en saygın bağımsız çevre kuruluşlarından biri. WWF, 100’den fazla ülkede ve 6 kıtada küresel çevresel bozulmayı durdurmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışıyor. 6 binden fazla çalışan şu anda doğal kaynaklarımızı korumak için 1.300 proje üzerinde çaba sarf ediyor. WWF’nin amacı, küresel çevre tahribatını durdurmak ve insanların ve doğanın uyum içinde yaşadığı bir geleceğişekillendirmek. WWF, birkaç yıldır plastik ve ambalaj üzerinde daha yoğun bir şekilde çalışıyor ve daha az ve daha iyi ambalajlamaya doğru bir dönüşün nasıl sağlanabileceği üzerinde çalışıyor.