Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Nestle’nin ödülü Paraguay’a

Paylaşılan değer yaratmaya odaklanan ve faaliyetlerini bu sosyal sosyal sorumluluk anlayışı ile yürüten Nestlé; beslenme, su ve kırsal kalkınma alanlarında yaptığı çalışmalarla topluma değer katmaya devam ediyor.

nestle_2.png

Nestlé bu yaklaşım doğrultusunda iki yılda bir düzenlenen ve bu sene Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilen Paylaşılan Değer Yaratma Forumu’nda 2012’nin ödüle layık görülen projesi belirlendi. Bu yıl ‘Nestlé Paylaşılan Değer Yaratma Ödülü’ Paraguay’dan gençler için eğitimi ve girişimciliği hedefleyen ‘Kendine Yeten Tarımsal Okul Projesi’nin oldu.

 

 ‘Paylaşılan değer yaratmak’ yaklaşımı üzerine kurulu sosyal sorumluluk anlayışı ile faaliyet gösteren Nestlé’nin 5 Kasım 2012’de Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlediği 2012 Paylaşılan Değer Yaratma Forumu’nda bu yılın en başarılı projesi ödüllendirildi. 2012 Nestlé Ödülü, öğrencilerin akademik müfredatına ek olarak teknik ve mesleki eğitimi almalarını sağlayan ‘Kendine Yeten Tarımsal Okul’ projesinin sahibi olan Paraguay’da faaliyet gösteren “Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo” kurumuna verildi. 

 

Nestlé’nin Paylaşılan Değer Yaratma Ödülü’nün sağladığı finansman Paraguay’da bu projeyi büyütmeye yardımcı olacak. Ödülden sağlanan kaynak, Paraguay’ın San Pedro şehrinde bu modeli yeniden yaratmak için kullanılacak. 

 

“Kendine Yeten Okullar” projesi nasıl uygulanıyor?

 

‘Kendine Yeten Okul' girişimi kapsamında, okul sınırları içinde gençlerin, işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri öğrenebilecekleri mikro iş alanları yaratılıyor. Her okul, kâr amacı gütmeyen Paraguay’daki “Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo” kurumu ile hangi küçük işletmeleri kuracağını belirlemek üzere bir ‘öğretim ve üretim’ iş planı oluşturuyor.

 

 Bu mikro iş alanları, tarımsal teknik yardımdan süt üretimine, çiftçilikten, organik bahçeciliğe, otel hizmetlerinden, arıcılığa ve tavuk yumurtası üretimine kadar çeşitlilik gösteriyor. Öğretmenler aynı zamanda kendi işlerini yürütme becerileri geliştirme konusunda da öğrencilere yardımcı oluyor. Kurulan bu işletmelerden elde edilen gelirler ise okulların devlet desteği olmadan kendilerine yetmelerini, maaş, okul idaresi ve bakımı gibi işletim masraflarını karşılamalarını mümkün kılıyor.

 

“Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo” Vakfın Liderliğindeki “Kendine Yeten Okullar” projesi bugüne kadar Paraguay’daki 500’ü aşkın öğrenciye ulaştı ve dünyanın farklı ülkelerinde de hayata geçirilmeye devam ediyor. İlk olarak 2003 yılında Escuela Agricola San Francisco’da uygulanan proje kapsamında okul beş yılı aşkın bir süre mali ihtiyaçlarını kendi karşıladı.

 

Ülkedeki iki farklı okul da bu programı uygulamaya devam ediyor. Dünya geneline bakıldığında ise Latin Amerika ve Afrika’daki 30 ülkede 50’yi aşkın okul bu projenin bir benzerini yürütüyor. Bu yıl Tanzanya ve Afrika’daki yaklaşık 25 okul da modeli uygulamaya başladı.

 

Türkiye’de de ‘Kırsal Kalkınma ve Beslenme alanlarında projeler uygulanıyor

 

Türkiye’de “Kırsal Kalkınma ve Beslenme” alanlarında iki proje uygulanıyor. TEMA Vakfı ile birlikte yürütülen “Fıstığımız Bol Olsun”, Türkiye’ nin ilk Antep fıstıklı çikolata markası Nestlé Damak’ın, Antep fıstığı üretimine dönük uzun soluklu ve kapsamlı bir çalışması.

 

Projenin uygulama alanı olarak Gaziantep’te Yavuzeli ve Araban ilçeleri; Şanlıurfa’da Birecik ilçesi; Adıyaman’da ise Besni ilçesinin bulunduğu bölgeler belirlendi. Proje kapsamında uygulama alanında ikamet eden çiftçilere verilen uygulama tabanlı eğitim programıyla; Antep fıstığı yetiştiriciliğinde doğru ve uygun tarım teknikleri bölgede yaygınlaştırılarak bölgesel anlamda istihdam sağlanması amaçlanıyor. 3 yıl boyunca uygulama, akabinde de 5 yıllık bir izleme sürecinin dahil edileceği “Fıstığımız Bol Olsun” Projesi kapsamında Antep fıstığı meyve kalitesini artırmak ve yılda ortalama 3 kg olan ağaç başına düşen verimliliği 3 katına çıkartmak hedefleniyor.

 

Bir diğeri ise; Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen “Beslenebilirim” projesi. Bakanlığın ve Nestlé Türkiye işbirliğiyle ilkokul 3. sınıf öğrencileri, öğretmenler ve velilere yönelik olarak uygulanan “Beslenebilirim”, sağlıklı beslenme bilincine ve becerilerine sahip yeni nesiller yetişmesine ve beslenmeyle ilişkili hastalıkların önlenmesine katkıda bulunuyor. Proje, MEB TEGM Proje Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 10 ilde ve her bir ilden 5’er okul olmak üzere 50 okulda uygulanıyor.

 

“Paylaşılan Değer Yaratma Ödülü” uygulanabilir girişimlerin önünü açıyor 

 

 İki yılda bir “beslenme, su veya kırsal kalkınma” ile ilgili üç girişim Nestlé Paylaşılan Değer Yaratma Ödülü listesinde öne çıkıyor. Paylaşılan Değer Yaratma Ödülü, sağladığı finansman ile yenilikçi ve ticari olarak uygulanabilir girişimlerin büyümesine ve mali sürdürebilirliklerini elde etmesine yardımcı oluyor.

 

Nestlé’nin uyumluluk ve sürdürülebilirlik temellerine dayanan “Paylaşılan Değer Yaratmak” kavramı, Nestlé’nin temel iş yaklaşımını oluşturuyor. Şirketin paydaşları için olduğu kadar faaliyet gösterdiği topluluklar için de değer yaratmayı amaçlıyor. Ödül, Nestlé’nin faaliyet gösterdiği her ülkedeki, bireylere, kamu kurumlarına, özel kurumlara, akademik çevreye ve toplumsal örgütlerin katılımına açık.

 

Kazanan proje Nestlé Paylaşılan Değer Yaratma (CSV) Danışma Kurulu tarafından belirleniyor ve seçilen projeyi büyütmek veya tekrarlamak için kullanılmak üzere 533 bin dolar ile ödüllendiriliyor. Bu yıl 76 ülkeden 600’ün üzerinde başvuru alındı ve kurul kazananın yanı sıra iki başarılı isim daha belirledi. Bu iki başarılı isim arasında Lübnan'dan kâr amacı gütmeyen “Arcenciel” kurumu da bulunuyor. Bu kurum sürdürülebilir tarımsal ekinleri artırmak adına ülkedeki küçük gıda işletmelerinin sahiplerine ve çiftçilere yardımcı oluyor.

 

Diğer başarılı isim ise İngiltere’den yine kâr amacı gütmeyen “Excellent Development” kurumu. Kenya, Zimbabwe, Mozambik ve Uganda’daki çiftçilere ve ailelerine temiz suya ulaşmaları, kum barajları inşa etmeleri, toprak ve su koruma faaliyetleri yürütmeleri konularında yardımcı oluyor.