Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
TÜSİAD’ın “Perakendenin Geleceği Araştırması”nın ikincisi açıklandı

Kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası örgüt temsilcilerinin görüşleri alınarak hazırlanan rapor, perakende sektörünün tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin temin edilmesi için “kapsayıcı bir yaklaşımla” yeni bir model önerisi sunuyor.
MarketTÜSİAD Perakende Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Perakendenin Geleceği Araştırması”nın ikincisi “Perakende Sektörü için Kapsayıcı bir Model Önerisi” başlığıyla 27 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşıldı. Son dönemdeki küresel ve yerel gelişmelerin etkisiyle yaşanan sektördeki dönüşümün değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi” raporunun tanıtım toplantısı TÜSİAD Konferans Salonu'nda yapıldı.
 
Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı İzzet Özilhan yaptı. Özilhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
 
“Perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilebilmesi için;
 
•            Üretimden tüketiciye giden yolda tüm aşamalarda sektördeki kritik sorunların tespit edilmesi,
•            Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesi,
•            Sektörün ülkemiz ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulması gerekiyor.
 
 
Sektörün geleceği; perakendenin tüm kanallarında sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına bağlı. Bu yüzden; bugün sunacağımız yol haritasını temellendirirken, kapsayıcı bir yaklaşım ihtiyacının altını ısrarla çizdik. Buradan hareketle; başta kamu kurumları olmak üzere, geleneksel ve organize perakende temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası örgüt temsilcisi paydaşlarımızla mülakatlar yaptık. İlk araştırmamızın devamı niteliğindeki ikinci Perakendenin Geleceği Araştırması ile perakende sektörü için kapsayıcı bir model önerisini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu model önerisinin temelini ise; kanunumuz ile çerçevesi çizilen Perakendeciler Konseyi'nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi oluşturuyor.”
 
Raporda öne çıkan hususlar
Açılışın ardından Corpera Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Emre Doğru rapor bulgularını katılımcılarla paylaştı. “Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi” raporunun özet bulguları şöyle:
 
- Perakende sektöründe büyümenin ve dönüşümün doğru biçimde yönetilmesine ihtiyaç duyuluyor.
 
- Perakende sektörü kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve bu sürecin ancak sistemsel düşünme (systems thinking) yaklaşımı ile yönetilebileceği düşünülüyor. 
 
- Sektördeki sorunların doğru tespit edilmesini; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki istişarenin güçlendirilmesini ve sektörün ülke ekonomisine katkısını sürdürülebilir kılacak çözüm önerilerinin oluşturulmasını sağlayacak, 6585 Sayılı Kanun ile çerçevesi oluşturulan “Perakendeciler Konseyi”nin düzenleyici etki analizini de kapsayacak şekilde etkinleştirilmesi ve faaliyet göstermesi öneriliyor.
 
- Konseyin; iş gücü, eşit ve adil rekabet, üretimde verimlilik, dijitalleşme ve inovasyon gibi öncelikli politika alanlarını gündemine almasının sektöre değer katacağı değerlendiriliyor.
 
Etkinlik, “Perakende Sektöründe Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümenin Dinamikleri” başlıklı panel oturumu ile sona erdi. Panelde Ticaret Bakanlığı Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan, TAMPF (Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu) Genel Sekreteri Burak Ünaldı, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Kıdemli Proje Koordinatörü Emre Dönmez ve TÜSİAD Perakende Çalışma Grubu Başkanı Atilla Yerlikaya görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.