Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Şişecam, EPD belgeli ürün sayısını artırıyor 

Avrupa’nın en büyük düz cam üreticilerinden Şişecam, “CareforNext” sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çevreye duyarlı, yenilikçi çözümler sunmaya ve tüm düz cam ürün gamını kapsayan 11 adet EPD belgesi (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor. 
Å�iÅ�ecamTüm değer zincirinde enerji ve kaynak verimliliğini ön plana alan Şişecam, çevreye olan duyarlılığıyla hareket ediyor, ürettiği ürünlerin karbon ayak izini izlemeye ve çalışmalarında sürdürülebilirlik performansını daha da yükseltmeye odaklanıyor. Şişecam, renksiz düz cam, renkli düz cam, ultra clear düz cam, extra clear düz cam, hat üstü kaplamalı cam, hat dışı kaplamalı cam, buzlu cam, enerji camı, ayna, boyalı cam ve lamine cam olmak üzere tüm düz cam ürün gamının sahip olduğu, uluslararası geçerliliği olan ve doğrulanmış Çevresel Ürün Beyanı olan 11 adet EPD belgesi (Environmental Product Decleration) ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor. 
 
Düz cam ürün grubuna yönelik Çevresel Ürün Beyanı (EPD) belgesini alan Şişecam, 2018 yılında Türkiye’de sektöründe bu beyanı yapan ilk firma olmuştu. Uçtan uca sürdürülebilirlik anlayışıyla, değer zincirinde yaşam döngüsü odaklı yaklaşımı benimseyen Şişecam sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek amacıyla çalışmanın kapsamını genişletmeyi de hedefliyor.
 
Şişecam, sürdürülebilir ürünlerini tescil ettirmek ve tüm değer zinciri için sürdürülebilirlik beklentilerini yönetmek amacıyla sektörün önde gelen danışmanlık firmalarından Metsims ile 2022 yılında gerçekleştirilen bir proje kapsamında Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD) hayata geçirerek yayınladı. 
 
Å�iÅ�ecam epdÇevresel Ürün Beyanları, üretim süreçleri ile üretim öncesi ve sonrasındaki tüm değer zincirini de çevresel açıdan değerlendiriyor. Bu beyanlar, üreticiler açısından kaynak verimliliğinin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması, marka değerinin artırılması, mimar ve mühendis gibi karar vericiler ile nihai tüketiciler nezdinde şeffaf bir şekilde çevresel performans paylaşımı olanağı sunuyor. Özellikle LEED ve BREAM gibi yeşil bina sertifikasyonu ve sürdürülebilir malzeme kullanımı açısından kritik bir belge olan Çevresel Ürün Beyanları, sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığın da yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha çok önem kazanıyor. 
 
EPD nedir?
EPD belgeleri, diğer adıyla Çevresel Ürün Beyanı Belgesi, bir ürünün LCA (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, bağımsız doğrulanmış ve kayıt altına alınmış, ISO 14025 Tip-III standardına göre tanımlanan, bir ürün veya hizmetin çevre performansını ISO 14040/44 standardı çerçevesinde birçok etki kategorisine göre nicel olarak değerlendiren ve bağımsız olarak uzmanlar tarafından onaylanan belgelerdir.