Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Sürdürülebilir Gıda Platformu’ndan gıda israfıyla mücadele kılavuzu

Sürdürülebilir Gıda Platformu, ekleyerek gıda atığı ve kaybı çalışma grubu üyeleriyle birlikte beş farklı sektör kapsamında “Gıda Üretim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nu yayınladı.
Gıda kılavuzu
 
Günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve daha iyi gıda hedefi doğrultusunda değişim ve dönüşümünü hızlandırmak misyonuyla ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin yürütücülüğüyle 2015 yılında kurulan Sürdürülebilir Gıda Platformu, tüm ekosistemi kapsayan üyeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir Gıda Platformu, bu çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek gıda atığı ve kaybı çalışma grubu üyeleriyle birlikte, beş farklı sektör kapsamında “Gıda Üretim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nun yazılmasını sağladı.
 
Bilindiği üzere global olarak, üretilen her 3 gıdadan 1’i maalesef çöpe atılıyor. Gıda üretiminde hammadde, su, toprak, işgücü ve zaman kullanılırken, bir gıda çöpe atıldığında bu kullanılan kaynaklar da gıda ile birlikte çöpe atılıyor. Bir yandan sınırsız olmayan hammadde, su, doğal kaynaklar günden güne azalırken ve bir yandan da dünyada açlıkla mücadele eden insanlar artarken, mevcut doğal kaynakların etkin şekilde kullanılması, gıdanın sorumlu bir şekilde üretilmesi ve tüketilmesi şu anda oldukça kritik hale geliyor. Bu nedenle gıdada yaşanan kayıp ve israflar için hem bireysel anlamda hem de sektörel bazda ortak çalışmalar yapılması oldukça önem arz ediyor.
 
Kılavuzun içeriğinde neler var?
Bu farkındalık ve bilinçle yola çıkarak, Gıda Atığı ve Yönetimi Başkanı Migros başta olmak üzere, çalışma grubu üyesi Balparmak, Banvit, Doğadan, Eker, K.F.C. Gıda, Kızılay İçecek, Muratbey, Pınar Su ve İçecek, Reis Gıda, Uludağ İçecek, gıda üretim sektöründe gıda kayıplarının azaltılmasına yönelik 5 farklı kılavuzun hazırlanmasında önemli katkılar ortaya koydu. Kırmızı et ve kümes hayvanları, süt ve süt Ürünleri, alkolsüz içecekler, bal ve arı ürünleri, hububat, kuru meyve ve çay sektörleri kapsamında hazırlanan kılavuzlarda iki bölüm yer alıyor. İlk bölümde, dünyada ve ülkemizdeki gıda kaybı ve israfının mevcut durumu, azaltılmasının önemi ve potansiyel çözüm örneklerine yer veriliyor. İkinci bölümde ise o sektör özelinde proses kayıpları ve iyi üretim uygulamaları detaylandırıyor. Bu iyi üretim uygulamalarına örnek olarak, doğru hammadde seçimi, ambalaj teknolojisi, eğitimler, doğru etiketleme ve raf ömrü gibi konuları bulunuyor. Kılavuzun en son bölümünde de geri kazanım hiyerarşisine uygun olarak bağış, biyogaz ve kompost yöntemleriyle ilgili bilgilere yer veriliyor.
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da GIDANI KORU çalışmaları kapsamında görüş ve değerlendirmeleriyle önemli katkılar sağladığı ve herkesin erişimine açık olan kılavuzlara https://bit.ly/sgp-sektorel-kilavuzlar adresinden erişim sağlanabiliyor. 
 
Sürdürülebilir Gıda Platformu nedir?
Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (TÜGİS) öncülüğünde 2015 yılında kurulan Sürdürülebilir Gıda Platformu, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Türkiye’nin Onbirinci Kalkınma Planını da sahiplenerek "Sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir gıda" ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir gıda ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yaparak, hızla endüstriyelleşen ve küreselleşen gıda sektörünün, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim modeli geliştirmesine yön vermek için çalışmalar yapmaktadır. Platformun amacı, gıda sektörünün tüm ekosistemini içeren 50’yi aşan üye sayısıyla günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı, güvenilir ve daha iyi gıda hedefi doğrultusunda değişim ve dönüşümünü hızlandırmak için çalışmaktır. https://www.surdurulebilirgidaplatformu.org/
 
Sürdürülebilirlik Akademisi hakkında
Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacı ile kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişimdir. Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin gelişimi için global yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları yaratarak bu alanda önderlik yapmaktadır. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini silmektedir.