Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Gıda sektöründe kabul gören standartlar ve DQS'in rolü

Ezgi DEDEBAŞ UĞUR
DQS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Gıda Müh. - Baş Denetçi
Gıda güvenliÄ�iDQS Türkiye olarak DQS Holding GmbH çatısı altında 60 ülkede yer alan 80’den fazla ofisle birlikte uluslararası akreditasyonlar kapsamında sertifikasyon denetimleri gerçekleştiriyoruz. Merkezi Frankfurt – Almanya’da bulunan DQS Holding’in stratejik liderliğinde tüm DQS şirketleri tek bir ortak amaç için çalışmaktadır: “Katma değer yaratan denetim hizmetleri sunarak müşterilerimizin yönetim sistemlerini geliştirmek”.
 
Yönetim sistemlerinin, proseslerin ve kuruluşların denetimi, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi grubumuzun ana işidir. Bu bütünsel odaklanma müşterilerimiz için mükemmel hizmetler sunabilmemize olanak sağlamaktadır. Küresel ticaretin vazgeçilmez parçası olarak şirketler belli standartlarda kaliteli ürün yada hizmet sunduklarını müşterilerine kanıtlamak isterler. Bu beklenti doğrudan müşteriden de gelebilmektedir. Özellikle gıda sektöründe müşteriler ve tüketiciler gıda güvenliği, ürünün kalitesi ve yasallığı konusu üçüncü taraflarca onaylanmış firmaların ürünlerine yönelirler. 
 
BRCGS Food standardı
Bu kapsamda benzer gereklilikleri içeren ama kendi özelinde farklılıklar içeren sertifikalar mevcuttur. Bu sertifika modellerinde artık en büyük beklenti GFSI (Global Food Safety Initiative- Küresel Gıda Güvenliği Girişimi) onaylı sertifikalara sahip olan firmalarla çalışmaktır. GFSI onaylı sertifikalara baktığımızda BRCGS Food, IFS Food ve FSSC 22000 sertifikaları öne çıkmaktadır. BRCGS Food standardı, kuruluşun büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olmadan tüm gıda üreticileri için hazırlanmış bir standarttır. BRCGS Food sertifikası sayesinde perakendeciler için özel markalı ürünler üreten firmalar ya da İngiltere pazarında ürünlerini satmak isteyen üreticiler ürünle ilgili gereklilikleri yerine getirdiklerini ispat etmiş olurlar. Dünya gıda ticaretinde BRCGS Food standardı, üreticilerin müşterilerine kendi gıda güvenliği programlarını ve tedarik zincirinde kolaylıkla yer alabildiklerini kanıtladıkları güvenilir bir araçtır.
 
İngiltere’de satılan ürünlerin büyük bir bölümü gıda perakendecilerine ait özel markalı ürünlerdir. 1990 yılında yürürlüğe giren Gıda Güvenliği Yasası ile perakendeciler gerekli önlemleri almaya gerek duymuşlar ve tüketicilere sunulan ürünlerin araştırma geliştirme, dağıtım, reklam ve satışı sürecinde tüm riskleri ortadan kaldıracak durum tespiti sistemini oluşturmuşlardır. İngiliz Perakendeciler Birliği, Global Gıda Güvenliği Standardını geliştirerek bu süreçte üreticilerin İngiliz Gıda Yasasına uyumunu desteklemişlerdir. Aynı zamanda standart gerekliliklerinin uygulanması ile özel markalı ürünlerin üreticilerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Şu an standardın 8. Versiyonu yayında olup, denetimler bu versiyon ile gerçekleştirilmektedir. 
 
IFS Food standardının önemi
BRCGS standardı gibi IFS Food standardı da tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan “Uluslararası Özellikli Standartları” (International Featured Standards (IFS)) geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için IFS Food  standardının kullanılabilmesi mümkündür. Şu an standardın 7. Versiyonu yayında olup, denetimler bu versiyon ile gerçekleştirilmektedir.
 
FSSC 22000 (Gıda Güvenliği Sistem Sertifikasyonu),  tedarik zincirinde ISO temelli, güçlü ve uluslararası kabul görmüş bir denetim sistemi ve belgelendirme aracıdır. FSSC 22000 sistemi, hâlihazırda var olan ISO 22000 standardının, sektöre özel teknik şartnamelerin ve FSSC 22000 ek gereklilikleri ile birlikte, gıda sektörü kuruluşlarının uygulamasına olanak verecek şekilde dizayn edilmiştir. BRCGS ve IFS Food standartlarından farklı olarak FSSC 22000 üç yıllık bir sertifikasyon sunar. FSSC 22000 için çok yeni 5.1 versiyonu aktiftir.
 
Ezgi DedebaÅ� UÄ�urDQS’un misyonu
DQS olarak uzman denetçi ekibimizle gıda zincirinde yer alan tüm firmalara ve sektörlere sertifikasyon hizmeti sunmaktayız. Gıda ürününün bir parçası olan ambalaj malzemelerini üreten kuruluşlara, GFSI onaylı sertifikasyon imkanını BRC Packaging, IFS Pacsecure ve FSSC 22000 standartlarıyla yaratabilmekteyiz. Gıda sektöründe 3. Taraf denetimlerde önemle bir yere sahip şirketimizin bir diğer faaliyet alanı da tedarikçi denetimleridir. Hem perakende hem de üretim sektöründeki yer alan müşterilerimize kendi tedarikçilerini doğrulamaya ve geliştirmeye imkan veren denetim modelleri ve özel raporlama sistemleri ile hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda DQS Türkiye olarak IFS’den doğrudan aldığımız yetkilendirme ile IFS Global Market değerlendirmeleri yapmaktayız. IFS Global Market kapsamında tedarikçi denetimleri yapılmakta olup tedarikçilerin denetim planlamaları ve sonuçları IFS Veri Tabanı üzerinden müşterisi tarafından izlenebilmektedir. Tedarikçi yönetim sistemlerinde firmaya özgü modeller geliştirme konusunda müşteri memnuniyeti yaratan tecrübelerimiz mevcuttur.