Banner
Gıda Teknolojisi Facebook Gıda Teknolojisi Twitter Gıda Teknolojisi RSS
Güvenle soğutuyor güvenle taşıyoruz

Kaliteli bir ürün elde etmek için, ilk ve en önemli koşul kaliteli hammaddeye sahip olmaktır. Bugün süt ürünleri üretim işletmelerine baktığımız zaman uygun kalitede hammadde temininin, üretim sürecinde önemli bir noktada olduğunu biliyoruz. Hammaddenin kalitesini etkileyen faktörlerin arasında ise sanitasyonun üç sacayağı olan sütün sağımı, sütün soğutulması ve sütün nakli gelmektedir.

ismet_caliskan.jpg

Sütün soğutulması ve nakli konusunda tecrübe sahibi olan firmamız, süt soğutma sektöründe 18 yıldır yer almaktadır. Kromel Marka Süt Soğutma Tanklarımız; piyasadaki ithal ve yerli bütün markalar ile kıyaslandığında soğutma, yıkama, kontrol, ölçüm, hijyen ve tasarruf performansları açısından en yüksek teknolojiye sahip tanklardır. Tanklarda bulunan özel tasarımlı evaporatörler sayesinde soğutma gaz akışı en verimli şekilde sağlanmış ve üzerinde bulunan kompresörler ile soğutma maliyetleri en aza indirgenmiş ve tanklar fonksiyonel yapıya kavuşturulmuştur.

AR-GE çalışmalarımız ile her geçen yıl tanklarımıza farklı avantajlar katarak kullanıcıların ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılama imkânı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda güçlü mühendislik ekibimizin üzerinde çalıştığı son konu ile işletmelere büyük kolaylık sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yüksek kapasiteli soğutma tanklarını özellikle 15000 lt ve üzeri kapasiteli tankları, dikey modelde üretme çalışmalarımız hızla devam etmekte olup tasarım ve işlevsellik konusunda nihai aşamaya ulaşılmıştır. İşletmeler için yer tasarrufu açısından katkı sağlayacak olan bu tankları farklı sıvılar içinde kullanmak mümkün olacaktır.

Soğutma zincirinin diğer bir ayağı olan sütün hijyenik ve sağlıklı nakli konusunda ise; 2004 yılından bugüne kadar Süt Soğutma Tankları ile beraber Araç Üstü Süt Nakil Tankerlerinin de soğuk zincirde önemli bir halka olduğu konusuna ağırlık veren firmamız, üretim teknolojisini bu doğrultuda geliştirme eğilimine yönelmiştir. Üretim faaliyetleri için yeterli miktarda süt bulmak zorunda olan işletmelerin, yüzlerce kilometre ötedeki yerlerden ve binlerce farklı üreticiden süt toplamak durumunda olmaları ve bu masrafların ciddi boyutlara yükselmesi, özellikle günlük kapasiteleri yüksek olan firmalar için problem teşkil etmekte ve süt kaçakları, yanlış ölçümden kaynaklanan kayıplar, kg – lt çevrimlerinden kaynaklanan açıklar ve araçların taşıma sınırları gibi konuları doğurmaktadır.Bu sorunları gören firmamız sütün nakli konusundaki gelişim eğilimini, JANSKY-SCHWARTE teknolojisi ile pekiştirmiş, üretilen yeni sistem tankerler ile Türkiye piyasasına yeni bir soluk getirilmiştir.

 

Tanker modelinin tasarım özellikleri ve sağlayacağı avantajlar

Sürüş esnasında tankerde oluşan dalga darbesini azaltan ve boşaltım esnasında içinde sıvı kalmayacak kalp şeklinde tasarım.Yardımcı şase, lastik takoz ve önden tek esnek, arkadan çok noktada sabit bağlama prensibi ile araç şasesinde oluşacak esneme ve darbeleri ana tank gövdesine iletmeyen ve tank gövdesinde oluşacak kaynak çatlamalarını engelleyen tasarımBu iki tasarım özelliği sayesinde kaynak çatlakları en aza indirgenmiştir. Araç sayısı yüksek olan firmalar için üst yapı bakım maliyetleri düşünüldüğü zaman tanker modelinin tercih edilmesinin sağlayacağı faydayı görmemek mümkün değildir.

 

Araç Taşıma Kapasitelerinin Verimli Kullanılabilmesi Etkisi

Muhtelif markalardaki araçların azami yüklü ağırlıkları ve taşıma sınırları dikkate alındığında taşınabilir süt miktarı belli seviyelerde kalmaktadır.  Kromel’ in ürettiği tanker modelinin sağladığı en büyük fayda taşınabilir süt miktarını yükseltmesidir. Muhtelif marka araçların ağrılık hesaplarına göre 3 bölmeli, 4 bölmeli ve 5 bölmeli tankerlerde taşıma avantajı 500 lt ile 1000 lt arasında değişmektedir.  Bu özellikle günlük kapasitesi yüksek olan işletmeler için göz ardı edilemeyecek bir avantaj sağlamakta aynı zamanda araç ödemeleri, yakıt, araç ve üst yapı bakımı konularında maliyetleri düşürmektedir. Tüm bu giderlerin yıllık hesaplamaları yapıldığında tanker modeline geçişte sizi amorti edeceği bir gerçektir.

 

Artık sütünüz şeffaf

Türkiye’ de ilk defa, sağımdan tesise tamamen şeffaf, sağlıklı ve kontrol edilebilir bir süt ölçüm sistemi, KROMEL & JANSKY-SCHWARTE ortaklığı ile sunulmaktadır. Bu sistem ile birlikte sütünüzün; hangi merkezden, hangi araçla,hangi sürücüyle,ne zaman, ne kadar, kaç derecede, hangi ph’da toplandığına ilişkin sorulara anında cevap bulabiliyoruz.

Sistemin ekipmanları içerisinde; Esnek kanatları ile kendinden emiş gücü özelliğine sahip, sütün boş hattan hava yapmadan aktarılmasını sağlayan, elektrik ve hidrolik tahrikli Impeller Pompa; süt alım esnasında süt ile karışan havayı ayırma özelliğine sahip Hava Separatörü; ‰ 2,5 ( binde 2,5 ) ölçüm hassasiyetine sahip Manyetik Süt Sayacı; alınan sütten akışın her anında sütü temsil eden gerçek Numune Alma;  ikaz verme özelliğine sahip Sıcaklık Ölçer ve Phmetre; süt ile ilgili tüm bilgilerin yazılı olarak süt alım sırasında alınmasını sağlayan Yazıcı; tüm sistemin kontrol edildiği Kontrol Paneli; numune şişelerinin etiketlenmesini sağlayan Barkod Okuyucu; sistemden elde edilen tüm verilerin anında merkezi bilgisayar sisteminde ya da taşıyıcı firmada görüntülenmesini ve aracın yerinin tayin edilmesini sağlayan GPRS mevcuttur.

Bu sistem sayesinde hem kaçakların ve kayıpların önüne geçilmiş olacaktır hem de süt üreticileri ve işletmelerin birbirlerine duydukları güven ve adalet yaklaşımları güçlenecektir. Tanker ve ölçüm sistemimizin sağladığı bütün bu faydaları sizler de bizzat görmek isterseniz, düzenlenecek ortak bir program ile süt alım denemelerini sizin soğutma merkezlerinde deneyebiliriz.